Джуниър Ачийвмънт България стартира нова образователна инициатива, която ще развива екологичното мислене и зелените идеи у бъдещите предприемачи. 80 младежи на възраст между 15-19 години от България и Норвегия ще получат знания за изграждането на бизнес, отговорен към околната среда, и ще създадат заедно проекти, реализиращи основната идея на програмата – зелено предприемачество за устойчиво развитие.

Инициативата, която досега няма аналог в страната, е финансирана от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Младите предприемачи, които ще се включат в програмата, ще получат знания за започване на свой собствен бизнес, както и ще придобият практически опит как да влагат екологичното си мислене в производствените процеси и продуктовия дизайн.

В рамките на инициативата те ще се включат в онлайн обучителен курс по зелено предприемачество с лектори от България и Норвегия, както и ще вземат участие в едноседмичен иновационен „Еко лагер”. По време на лагера младежите ще представят свои зелени бизнес идеи, а три от най-добрите концепции ще получат подкрепа за практическата им реализация.

Цялостното развитие на програмата – от провеждането на лекционните курсове до осъществяването на международния иновационен лагер за екологични идеи – ще продължи до 30 април 2015 г.

За цялостната реализация на проекта Джуниър Ачийвмънт България ще си сътрудничи с норвежката организация Young Enterprise Sogn og Fjordane. Двете организации ще си помагат при разработването и осъществяването на обучителната програма по зелено предприемачество за ученици от гимназиален курс.