Облигационната емисия на Авто Юнион Груп ЕАД бе регистрирана за търговия днес. Дълговите книжа са с номинал 1 000 евро, а общата стойност на емисията е 7 500 000 евро, с фиксирана лихва 9.5% на годишна база и 6-месечен период на лихвено плащане.

Средствата са необходими за довършване на стратегическите планове на компанията, каза при листването Асен Асенов, изпълнителен директор на Авто Юнион Груп ЕАД. Той уточни, че става дума за започнатите проекти по изграждане на шоуруми за нови автомобили, както и за покупката на дилъри.

Компанията държи да приключи своите стратегически планове, каза още Асенов. Инвеститорите започнаха да осъзнават, че възможностите, които се реализират сега, ще започнат да дават добри резултати в момента на подем, каза още Асенов.

На пазара днес се появи и ДФ Елана Еврофонд. Той е седмият от групата на Елана Фонд Мениджмънт, който е регистриран за търговия на Българска фондова борса.

Публичното предлагане на дялове от фонда стартира на 1 юли, като до момента той е привлякъл близо 70 000 евро активи. Профилът му е нискорисков, обясни Ивайло Пенев, портфолио мениджър на Елана.

Той обърна внимани на факта, че деноминираният в евро фонд възниква по предложение на клиенти на Елана. Според Пенев това е показателно за сантиментите към еврото като към по-надеждна валута.

С тези две емисии броят на новите емитенти на БФБ от началото на годината до сега стана 25. На челните места по този показател сме, похвали се Румен Соколов от БФБ. Той уточни, че 10 от новите емисии са акции, в това число и привилегированите на Химимпорт АД, 11 са облигационните емисии, 4 са договорните фондове, като все още няма нов АДСИЦ - акционерно дружество със специална инвестиционна цел.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!