Въпреки че законовите промени влизат в сила на 23 юли, няколко банки вече предложиха ипотечни кредити без такси за усвояване, годишно обслужване и предсрочно погасяване.

 

Така те изпреварват окончателното влизане в сила на промените в закона за потребителския кредит, което става на 23 юли. След тази дата всички ипотечни продукти ще бъдат без тези такси. Това се посочва в месечния доклад на консултантската компания Кредит Център, цитиран от „Труд“.

 

„Няколко банки вече са готови с новитепродукти, които са без таксите, изрично посочени в промените на закона за потребителския кредит. Както се очакваше, премахването на таксите доведе до леко повишение на лихвите, но общата цена на кредита се запазва, дори в някой случай леко се понижава”, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на Кредит Център.

 

„Това е добър знак за пазара и показва, че тенденцията на плавно намаление на лихвите продължава.”, коментира още Тошев. „За тези клиенти, които след приемането на законовите промени решиха да изчакат, за да закупят имот с кредит, отговарящ на новите изисквания, това вече е възможно и не е необходимо да чакат 23 юли.“ – допълва още Тошев.

 

„Все още на пазара няма предложение за ипотечен кредит, при който ако имате затруднение в изплащането му ще е достатъчно да върнете имота, а за част от клиентите този продукт събужда определен интерес и очакване.”, казва Тошев. „Много вероятно е след като се появят тези кредити те да не отговорят на очакванията на потребителите поради по-ниския процент на финансиране на покупката и вероятно малко по-високата цена.“

 

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити през май е 33 862 евро. Съотношението на българската и европейската валута отново е в полза на лева, но все пак около една четвърт от

заемите са изтеглени в евро.

 

Средният размер на кредитите в София през петия месец на годината се равнява на 42 648 евро, а 36% от заемите са в евро. Пловдив отново е градът с най-нисък размер на ипотеките – малко над 18 000 евро. Едва 8 на 100 от изтеглените кредити в Града на тепетата са в европейска валута. Увеличава се разликата в средния размер в двата големи морски града Варна и Бургас.

Във Варна той се покачва и през май е малко над 35 000 евро, докато в Бургас се понижава до 22 445 евро. В Морската столица в български пари са изтеглени 80% от заемите, а в Бургас – 90% от всички кредити за месец май.

 

И през май най-активните кредитополучатели са тези между 26 и 35 години –те заемат дял 55.5% от всички. Немалък е делът на хората между 18 и 25 години – над 9%, както и на най-възрастните над 45 г., които са малко над 8%, посочват още от Кредит Център.

 

Заемите между 10 000 и 30 000 евро са най-популярни сред кредитополучателите през май – те представляват над 45% от всички. Кредитите над 90 000 евро стигат до 4%, а най-малките – до 10 000 евро, съставляват 3.1%. Вторият по популярност размер пък е на заем между 30 000 и 50 000 евро, който има дял от около ¼ от всички изтеглени през месец май ипотеки, посочват от консултантската компания.

 

С мотив, свързан с покупка на жилище, са изтеглени 97.5% от кредитите през май. За лично ползване заем са взели 1.6% от потребителите. В подходящия за ремонтни дейности месец май са налични и изтеглени кредити за СМР – техният дял е 0.9%.

 

Срок на погасяване между 16 и 20 години и през май е най-предпочитаният от потребителите на ипотечни кредити, посочват от компанията. Малко над 42% от хората са избрали него, а други 33.3% са избрали период между 21 и 25 години. Близо 2% от потребителите са избрали да изплащат заема си над 30 години, като приблизително толкова са и клиентите, които ще погасят кредита си за период до 10 години.

 

Външно финансиране между 70% и 80% отново е най-популярното сред потребителите. От него са се възползвали близо 30% от тях. Едва 2% са се възползвали от външен заем, покриващ между 90% и 100% от стойността на сделката. Други 4% ще използват кредит за до 40% от цената. Вторият по популярност заем пък е в рамките на 60% до 70% от цялата сума. До такъв са прибегнали 22% от кредитополучателите през май, посочват още от Кредит Център.