Обединена Българска Банка АД алармира за проблем по облигационната емисия на пловдивската Ай Ти Ди Нетуърк АД, емитирала 2.250 млн. евро. Сигналът до инвеститорите е, че обезпечението е спаднало на 105% от номиналната стойност на емисията, при изисквани 115%.

В качеството й на банка - довереник, ОББ е поискала отстраняване на нарушението до 14 януари.

ITD Network е национален телекомуникационен оператор с 12 години опит в разработването на интегрирани телекомуникационни решения за корпоративни клиенти и интернет оператори.

В края на месец ноември, заради зачестилите промени в параметрите на облигационни емисии, от Българската фондова борса апелираха към доверениците, че тези действия следва да се съобразяват и с Правилника за дейността на БФБ.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!