Обединена българска банка е мениджър на емисията от 1.7 млн. акции, която Агрия Груп Холдинг АД ще предложи чрез IPO в края на месец ноември. Банката е партньор на варненската компания от години, като отношенията им са започнали с класическо банково кредитиране. В последствие ОББ е обслужвала облигационна емисия на Агрия, а към настоящия момент чрез клоновете й в страната се занимават и с обработването на складови записи. На официалната презентация на предстоящото IPO, с присъствието си подкрепа за компанията изрази лично изпълнителният директор на ОББ Христос Кацанис.

 

DarikFinance.bg почерпи данни за наближаващото записване на акции от Бойка Василева, директор "Инвестиционно банкиране" в ОББ.

 

Госпожо Василева, каква подготовка тече преди старта на IPO-то?

 

Подготвяме се да третираме с особено внимание всяка поръчка, която постъпва, и ще препоръчаме същия метод и на другите инвестиционни посредници. Те познават добре своите клиенти: на базата техните портфейли, на база на депозитите, които имат при тях, посредниците могат да определят кой надува поръчката и кой записва коректно от емисията на Агрия Груп Холдинг АД. По закон нямаме право да задължим никого да иска предварително внасяне на парите за поръчаните акции, още повече че такава практика би влязла в противоречие с проспекта, одобрен от КФН.

 

- Очаквате ли голямо презаписване?

 

Да, очакваме. Интересът от сега е много голям към емисията. Но не мога да се ангажирам с прогноза за това колко пъти поръчките за записване ще надвишат количеството предложени акции.

 

- Какъв е ценовият диапазон, в който очаквате да бъдат подадени най- много поръчки ?

 

Минималната цена е определена на 9 лв., а максималната на 13 лв. Оценката, която сме направили, е изключително консервативна, базирана е на прогнозите. Когато я правихме, мислехме, че цените конюнктурно се вдигат, но всъщност не е така. Сами виждате, че тригодишният фючърс на пшеницата вече се търгува на много високи нива. Считаме, че акцията на Агрия има изключително голям потенциал. Освен това индустрията, в която оперира компанията, не е циклична. Хляб винаги ще се яде, независимо от това дали икономиката е в рецесия или е в подем. Същото се отнася и до горивата. Дори и да има някаква корекция на борсата, акцията би трябвало да пада по- малко, в сравнение с останалите, а при up trend е логично да върви нагоре.

 

- Какви инвеститори ще успеят да се доберат до книжата на Агрия?

 

- Институционални инвеститори, физически лица, юридически, клиенти на чуждестранни инвеститори. Няма пречки пред никоя от групите инвеститори за успешно записване на акции от новата емисия.