Общото събрание на ОББ избра нов член на Съвета на директорите и председател на Одитен комитет.

 

На извънредното заседание Общо събрание на ОББ избра за член на Съвета на директорите, на банката Анастасиос Лизос – ръководител, Сектор А в дирекция „Международни дейности” на Национална банка на Гърция, (НБГ).

 

Професионалната кариера на господин Лизос е свързана с НБГ, в която е от 1981 година. Има значителен опит в управлението и одита на дъщерните банки и компании от нейната група.

 

Общото събрание избра за нов член и председател на Одитния комитет на ОББ Димитър Базлянков, съдружник в DFK AndA Consulting Ltd.

 

Базлянков е с богат опит в извършването на одити на български и международни производствени и търговски фирми, застрахователни и финансови компании.