Сметките на „Холдинг Пътища” са запорирани от Обединена българска банка, потвърдиха пред Дарик от компанията. Върху сметките, банковите касети и вземанията на "Холдинг Пътища" в Първа инвестиционна банка и в Уникредит Булбанк е наложен запор в полза на Обединена българска банка до 7 566 535.55 лева.

Запорът е наложен за задълженията на "Инфраком" ЕООД по договор за кредит с ОББ, по което задължение "Холдинг Пътища" е солидарен длъжник.

От ОББ нито потвърдиха, нито отрекоха информацията. От банката заявиха пред Дарик, че принцип на банката е да не коментира взаимоотношения с клиент. Затова засега ще се въздържат от коментар.

Преди няколко месеца друга инфраструктурна компания, свързвана с името Васил Божков - "Мостстрой" - беше обявена в несъстоятелност.

От дружеството съобщават, че на 24 февруари 2011 г. е подписано споразумение, в което задължението за възстановяване на кредита е разсрочено и са договорени условия за погасяване.

"Съгласно подписаното споразумение, към настоящия момент са заплатени всички дължими суми, предплатени са всички дължими суми за октомври, както и са предплатени частично дължимите суми за ноември 2011г.", пише в съобщението на холдинга. От там посочват, че не са получавали уведомление за прекратяване на подписаното споразумение и действието на ОББ буди недоумение.

 

Консолидираният финансов отчет на Холдинг пътища за 2010 г. показва, че дружеството е завършило миналата година с почти 28 млн. лв. загуба. Текущите му търговски и други задължения тогава надхвърлят 102 млн. лв., от които над 66 млн. лв. са задължения към банки. През 2009 и 2010 г. са извършвани годишно по около 26 млн. лв. плащания по предоставени заеми. 

Обслужващи банки на Холдинг пътища са ПИБ, Уникредит Булбанк, ОББ, КТБ, Райфайзен Банк. Към края на 2010 г. дружеството разполага с около 6.5 млн. лв. пари и парични еквиваленти. 

ОББ не е пряк кредитор на холдинга – Холдинг Пътища има заеми само към Уникредит, швейцарската UBS и Първа Инвестиционна банка. Но се явява солидарен длъжник по договор за кредит на ИнфраКом ЕООД в размер на 6 млн. евро. 

Справка в Търговския регистър показва, че ИнфраКом ЕООД е дружество от Добрич с предмет на дейност ВиК.