Допълнителен приход от над 1.7  милиона лева ще получи община Пловдив от лихвата върху  депозираните в банка бюджетни средства.

Условията по депозита са предоговорени и лихвеният процент бе увеличен от 4.5%  на 9%, съобщи кметът Славчо Атанасов.  39  млн. лева са вложени в  Юробанк, която се е съгласила с новите условия.  Досега от лихвата по депозита са постъпвали 1.6 млн. лева годишно, а при новите условия доходът от нея   ще нарасне до 3.5 милиона лева.

В общината ще бъде подготвен план в кои обекти  да се вложат допълнителните постъпления, които ще дойдат в края на 12-месечния срок на депозита.