Заради липса на кворум свиканото за днес извънредно Общо събрание на акционерите от Доверие Обединен Холдинг не се е провело, съобщиха от Българската фондова борса. Следващата определена дата за Общото събрание е четвърти декември при същия дневен ред.
Право на глас в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на събранието, или към 20.11.2007 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на борсата, в резултат на които притежателят ще може да упражни правото си на глас в Общото събрение на акционерите, е 16.11.2007 г