Очакванията са бюджетът на община Варна за следващата година да е 196.7 милиона лева. Това съобщи днес по време на общественото му обсъждане директорът по финанси и бюджет в общината Стефка Господинова.

Тя допълни, че е възможно след приемането на държавния бюджет и приключването на финансовата година параметрите на бюджета да бъдат променени. В проекта за бюджет са заложени по-малко данъчни и неданъчни приходи в сравнение с тази година.

Освен това е предвидено и теглене на нов дългосрочен заем до 10 милиона лева от общината. Средствата от него ще бъдат използвани за изграждане и реконструкция на различни инфраструктурни обекти. Заемът е за срок от 10 години, от които 2 години са гратисен период.

Запознати твърдят, че бюджетният дефицит на община Варна, който е предвиден на равнище 5%, може да набъбне с още 2-3 млн. лева.