Френският премиер Франсоа Фийон заяви днес, че през 2010 г. икономическият растеж във Франция "несъмнено ще бъде повече от 1%", и подчерта, че най-тежките моменти от финансовата криза са отминали.

Икономистите прогнози, които правим за 2010 г., са доста предпазливи и ние ще имаме растеж над 1%. Най-трудното от финансовата криза е зад нас, добави премиерът. В проектобюджета за идната година е заложено нарастване на БВП с 0.75%, с което ще бъде затворена страницата на суровата рецесия от тази година. Международният валутен фонд предвижда за Франция растеж от 0.9% през 2010 г.

Френското правителство предвижда и увеличаване на безработицата във Франция през следващата година. Според Фийон безработицата ще продължава да расте, като темпът й ще бъде забавен спрямо данните от последните месеци.

Министър-председателят на Франция отбеляза, че за да бъде намалена безработицата, икономическият ръст на страната трябва да достигне 1.5-2%. БГНЕС, Фокус