Изминалата година беше мнго успешна за Българска фондова борса. Броят на новите компании се увеличи с шестнадасет, а на дружествата със специална инвестиционна цел - с деветнадесет. 2008 година ще е още по-успешна предвид това, че се чакат нови 66 дружества да направят своя дебют чрез първично или вторично публично предлагане / IPO или SPO /. 

Деветнадесет дружества обявиха в края на 2007 г., че ще направят IPO или SPO. Това са БГ Агро АД, Астера АД, Бисер Олива АД, Винъс АД, Горубсо Мадан АД, ГлавбулгарстройАД, Денилайтинг АД, Етап Адрес АД, Ексалко България АД, Икономедия АД, Интерпайп АД, Интерпред партнер АД, Козметикс АД, Лакпром АД, Мейл.бг, Нортек АД, РОФ Рудозем АД, Синергон Хотели АД, Техномаркет – Домо АД, Финтехмаш АД и други.

В края на миналата година Комисията за финансов надзор одобри проспекта на Херти АД, като публичното предлагане ще се осъществи на 25 януари. Надзорът одобри и проспектите и на Бялата лагуна АД, Меком АД, Сток плюс АД, Торготерм АД и Чайкафарма АД. Очаква се в скоро време КФН да одобри и проспекта на БГ Агро АД. Компанията планира да осъществи вторично публично предлагане на до 25% от акциите си.

Не са малко и увеличенията на капитали, които се очакват през тази година, като в края на 2007 г. бяха гласувани единадесет увеличения / виж таблицата /. Под въпрос е това на Захарни заводи АД. Причината е, че борсовата цена е по-ниска от емисионната в увеличението. Същото е и при Алфа Ууд България АД. Други компании, които планират увеличение на капитала са Феърплей Пропъртис АДСИЦ, Агро Финанс АДСИЦ, Доверие обединен холдинг АД, Марицатекс АД, ФИА България АД, Петър Караминчев АД, Софарма билдингс АДСИЦ и други.

Увеличения на капитал на дружества

Дружество Брой нови акции
млн. броя
Емисионна
стойност
Агро Финанс АДСИЦ 16,14 1,2
Алфа ууд България 0,41 30
Доверие обединен холдинг 0,88 12
Захарни Заводи АД 2,08 15,56
Марицатекс 0,47 12
Петър Караминчев 2,65 1,5
Сила холдинг АД 2 1
Софарма билдингс АДСИЦ 0,15 1
ФЕЕИ АДСИЦ 0,33 3,2
Феърплей Пропъртис АДСИЦ 10,14 2,25
ФИА България 0,53 9,31