В около 5% от българските семейства има безработни членове, а в други 30% от домакинствата работещите са засегнати от намаляване на заплатите и работното време. Това показват резултатите от изследване на Институт Отворено общество и Световната банка за влиянието на икономическата криза върху домакинствата у нас през февруари и март тази година. Според изследването около една пета от домакинствата живеят под прага на бедността или с по-малко от 212 лв. месечно на член от семейството. В същото време социалният министър Тотю Младенов отчете спад на безработицата, започнал през март, като надеждата е тенденция да продължи.

Според изследването около 30% от домакинствата съобщават за свиване на доходите през февруари и март тази година, което се дължи на загубена работа или намаляване на месечното възнаграждение на работещите. Ниско образованите българи и хората от ромски произход са най-засегнати от намаляването на доходите, докато хората с по-висока квалификация са успели да намерят допълнителна дейност, с която да увеличат дохода си. От всички домакинства със свити доходи най-малко са тези на пенсионерите, показва изследването.

Българите реагират на кризата, като намаляват разходите за храна и ограничават ползването на ток, вода и други услуги от първа необходимост. Около 4% от изследваните домакинства са спрели да плащат социални и здравни осигуровки, сочат още резултатите.

От своя страна социалното министерство отчете лек спад на безработицата, която от февруари до днес е намаляла с под половин процент или в момента у нас има 366 000 безработни. Социалният министър Тотю Младенов изрази надежда за запазване на тенденцията на спад и обясни, че в сектори като земеделието и туризма се наблюдава активизиране на заетостта.

На 18 май комитетът по наблюдение към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" ще одобри нова схема за чиракуване на млади безработни при работодател, като в продължение на 6 месеца те ще учат и ще получават заплата.

Според министър Младенов много скоро България ще започне да излиза от спиралата на кризата.