Пи Ар Си АДСИЦ ще разпредели по 1.593 лв. дивидент на акция, реши Общото събрание на акционерите, проведено на 24 юни.

Началната дата за изплащане на дивидента е 24 септември, а право да го получат имат лицата, вписани в регистрите на централен депозитар като акционери към 8.07.2010 г.

Акционерите си ще зарадва и Трансинвестмънт АДСИЦ, който реши да сподели с акционерите си  част от печалбата за миналата година. Те ще получат по 0.32 лв. на акция.

Изплащането на дивидента ще започне на първи септември, като последната дата за сделки с акциите на дружеството, след която играчите могат да се възползват от дивидента, е 07.07.2010 г.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!