В бюджета за 2011 г. е предвиден ресурс от 293 374 000 лв. за национални доплащания на площ за 2010 г., с което министерство на земеделието и храните спазва договореностите си с Националната асоциация на зърнопроизводителите. Това съобщава пресслужбата на ведомството.

Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов уверява, че средствата ще се изплатят до 15 март 2011 г., както е договорено в меморандума, подписан на 8 юни т. г. от министър-председателя, финансовия министър, министърът на земеделието и храните и председателя на парламентарната комисия по земеделие и гори, с представители на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

В бюджета за 2011 г. за земеделието е отделена максималната възможна сума на фона на останалите сектори в страната, които изпитват затруднения, като например здравеопазване и образование, посочва министър Найденов.

В заложената в бюджета сума е спазена договореността националните доплащания да са в размер на 10 лв. на декар площ, като в тях е включен компонентът за отпадналите облекчения за акциза върху газьола.