*Основният лихвен процент от днес е 2.24%, след като през юни основната лихва бе 2.35 на сто. Понижението на месечна база е с 0.11 процентни пункта, а от началото на годината, когато ОЛП бе 5.17% редукцията достига 2.93 процентни пункта, сочат данните на Българската народна банка.

Сегашният основен лихвен процент е най-нисък от първи януари 2006, когато ОЛП е бил 2.21 на сто.

*Размерът на основния лихвен процент (ОЛП), в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА за работните дни на предходния календарен месец.