Емисията ценни книжа на Химимпорт АД, издадена в резултат от увеличенито на капитала на компанията от 130 на 150 млн. лв. ще започнат да се търгуват от 14 ноември / сряда /. Това стана след като Съвета на директорите на борсата вписа емисията на дружеството.

Новата емисията е в размер на 19 999 984 лева, разпределени в стщия брой акции с номинална стойност 1 лев.

Днес имаше големи разпродажби по позицията. Общо 84 217 книжа смениха собственика си, което смукна цената с 4.14% до 15.05 лв.