Индикативният ценови диапазон в първичното публично предлагане на "ЦБА Асет Мениджмънт" е от 3.30 до 4.30 лв. за ценна книга, съобщиха от дружеството.

Предлагат се за продан до 3.9 млн. обикновени акции от увеличението на капитала на дружеството, както и до 780 хил. съществуващи акции, които ще бъдат разпределени по преценка на основните акционери при обем на подадените поръчки, надвишаващ два пъти предлаганото количество акции.

Предлагането ще се счита за успешно, в случай че бъдат записани минимум 70% от предложените акции, или 2 730 000 броя.

Подаването на поръчките ще се извърши в рамките натри дни - от 14 до 16 ноември. Фиксираната продажна цена и общият обем пласирани акции ще бъдат оповестени на 19 ноември. Заплащането ще се прави до 22 ноември, включително.

Към 30 септември "ЦБА Асет Мениджмънт" отчита на консолидирана база приходи 30.818 млн. лв. и печалба преди облагането с данъци - 773 хил. лв., се допълва в съобщението.

Традиционно последното тримесечие на годината е най-силно за дружеството с настъпването на Коледните и Новогодишните празници, допълват от дружеството.В представените за деветмесечието резултати не се отчитат приходите от двата новооткрити през последния месец магазини - супермаркет "ЦБА Магро" във Велико Търново и денонощен супермаркет "Ивени" в Русе, уточняват от ЦБА. С тях броят на магазините, с които дружеството оперира, достига 11.

Предстои откриване и на първия супермаркет на дружеството в София. Той ще е с разгъната застроена площ 2500 кв. м и се намира в жк. Свобода - бивш супермаркет "Ена". В началото на 2008 г. ще бъде открит и хипермаркет, с 2536 кв. м обща площ, във Велико Търново.