От 7 април т. г. ще започне работа новият касов център на Българската народна банка на бул. Цариградско шосе №117 в София, съобщиха от институцията.

От централната банка посочват, че касовият център ще е едно от най-модерните и съвременни съоръжения за съхранение и обработка на банкноти и монети в Европа. При изграждането му са приложени най-високите изисквания за сигурност на такъв вид обекти. Той ще работи с гражданите всеки делничен ден от 8.30 до 15.45 ч. В него се премества цялото обслужване на търговските банки и бюджетните организации.

От БНБ посчоват, че в центъра ще се извършват:

Обслужване на граждани и фирми на каса по фактическа стойност:

- размяна на български банкноти и разменни монети;

- обмяна на български банкноти и разменни монети с неизтекъл срок на обмяна;

- непосредствена замяна на повредени български банкноти и разменни монети;

- покупка и продажба на евро банкноти;

- покупка на банкноти, подразделения на евро (старите валути на страните от еврозоната);

- размяна на евро банкноти;

- продажба на нови емисии български банкноти и монети за нумизматични цели.

Както и обслужване на банки с банкноти и монети по обявена стойност.

Пак от 7 април в централната сграда на БНБ на пл. „Княз Александър І” №1 за клиенти ще се извършват единствено следните операции:

- продажба на български банкноти и монети за нумизматични цели;

- приемане на такси за сейфове в Обществен трезор на БНБ.

- приемане/изплащане на банкноти и разменни монети при внасяне по/теглене от сметка, чийто титуляр са бюджетни организации и други лица по чл.39 от ЗБНБ.