„Билборд” АД е първата компания от българския рекламен бранш, която ще листне акциите си на Българската фондова борса. Компанията ще реализира първично публично предлагане от 5 до 7 декември. Ще бъдат предложени 1 500 000 броя акции. Емисионна цена на акциите ще бъде определена по метода “бук-билдинг” като очаквания ценови диапазон е 5,50 лв. – 7,50 лв. Мениджър на емисията е Първа Финансова брокерска къща

„Билборд“ е създадена през 2001 г. Фирмата е ориентирана в производството на широформатен дигитален печат на визуални рекламни материали. В компанията работят над 40 специалисти в областта на широкоформатния печат.

Калин Генчев, председател на съвета на директорите на „Билборд”АД пред DarikFinance.bg за предстоящото IPO на дружеството.

Какъв очаквате да бъде интересът към престоящото IPO на Билборд?

Нашите предварителни очаквания и проучвания сочат, че ще има добър интерес към първичното публично предлагане. И очакваме успешно реализиране на IPO-то. Но, разбира се, пазарът е факторът, който определя интереса и крайния успех. Но ние очакваме да бъде успешно.

Очаквате ли презаписване на емисията от нови акции?

Да, определено очакваме презаписване. Но не мога категорично да отговоря с колко, защото може да се повлияе на пазара, ако се съобщават цифри, които очакваме. Но мога да кажа, че почти сигурно, е че ще има презаписване.

Къде в ценовия диапазон, който е определен на 5.5-7.5 лв.,  очаквате да бъдат поръчките ?

Очаквам поръчките да бъдат по-скоро към горната граница.

При какви условия ще има успешно първично предлагане?

Алокациите на IPO ще бъдат реализирани в този ценови диапазон, който Вие казахте. Записванията ще бъдат от 5 до 7 декември. За успешно ще считаме предлагането, ако бъде в този ценови диапазон. Това, което сме определили е free-float от 20% и 1.5 млн. акции. Като за успешно ще се смята IPO-то при записани 1.2 млн. акции.

Какви са очакванията Ви за вторичната търговия след като акциите бъдат пуснати на борсата?

Това ще се случва догодина, защото вече е края на 2007 г. Може би чак след края на януари или февруари очаквам да започне вторична търговия, която ще определи и движението на цените на акциите. Лично моето очакване е то да бъде нагоре. Истината е, че резултатите като цяло на компанията са много възлови за вторичното предлагане. Хубавото при нас, е че оценките, които дадохме за 2007 г. ще станат реалност, защото подготвяме IPO-то половин година, като дадохме първоначални оценки и прогнози и ще се види на каква база сме направили тези прогнози. Сбъдвайки се, това би довело до един добър интерес от страна на инвеститорите.

Какво предвижда инвестиционната Ви програма след увеличението на капитала?

Това е другият момент, който би заинтригувал инвеститорите. На практика нашата инвестиционна политика е насочена изцяло към увеличаване на капацитетите от една страна, а от друга страна една част от средствата ще отидат за подобряване на фирмената капитализация на компанията. Така, че те ще се реинвестират на 100% - от една страна новите инвестиции, а от друга страна в собствен капитал, което ще балансира съотношението собствен/привлечен капитал, което пък ще доведе до едно значително увеличение на капацитетите и възможността за реализиране на по-големи приходи. Говоря за всяко едно от направленията, в които работи фирмата – и дигиталния, и широкоформатен печат. Предвиждаме инвестиции и при офсета, в рекламния бизнес - предлагане на реклами в софийския метрополитен. Очакваме да се направят инвестиции от порядъка на 600 000 лева. Дори и в софтуерното ни направление, което е за изграждане на системи за управление, също сме заложили инвестиция за създаването на софтуерен продукт, който да може да се предлага в чужбина.