Съветът на директорите на БФБ-София АД регистрира на “Неофициален пазар на акции”, сегмент “А” последващите емисии от ценни книжа на Захарни заводи АД, гр Горна Оряховица и Корпорация за технологии и иновации Съединение АД. Търговията с акциите от увеличението на капитала на двете дружества ще стартира днес.

Захарни заводи АД увеличи капитала си от 694 552 лв. на 8 334 624 лв. чрез издаване на 7 640 072 акции с номинал 1 лев.

Другото дружество, Корпорация за технологии и иновации Съединение АД, увеличи капитала си от 2 на 3 млн. лв. чрез издаване на 1 млн. нови акции с номинална стойност 1 лев.

Освен тези две дружества Съветът на директорите на борсата регистрира на “Неофициален пазар на акции”, сегмент “В” последваща емисия от книжа на Честърфийлд АД. Компанията увеличи капитала си от 50 хил. лв. на 650 хил. лв. чрез емитиране на нови 600 хил. акции с номинал 1 лев.