От Българската народна банка съобщиха, че от 12 ноември, БНБ пуска в обращение като законно платежно средство нова банкнота с номинална стойност 20 лева, емисия 2007 година. Тя запазва размера, цвета, графичното оформление и защитни елементи на банкнотата от 20 лева, емисия 1999 година. Основно различията в новата банкнота от 20 лева се изразяват в:


- промяната на годината на емисия (от 1999 г. на 2007 г.);
- актуализиране на подписите на управителя на БНБ и на главния касиер на БНБ в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата;
- изменение на антикопирната ивица и осигурителната нишка;
- добавяне на скрит образ;
- добавяне на контрастно изображение "БНБ" към водния знак;
- добавяне на бифлуорисценция.

Банкнотите от 20 лева, емисия 1999 г., ще продължават да бъдат в обращение заедно с банкнотите от 20 лева, емисия 2007 година.