Новите промишлени поръчки в еврозоната през октомври 2009 г. са реализирали спад от 2.2% на месечна база, сочат данните на европейската статистическа служба Евростат. В целия Европейски съюз новите поръчки също са намалели, но с 1.6%.

За сравнение, през септември същият показател в 16-те държави от валутния съюз нарасна с 1.7%, а в цялата общност – с 1.4%.

На годишна база новите промишлени поръчки в еврозоната през октомври 2009 г. са потънали с 14.5%. В 27-те страни членки на ЕС показателят се е смъкнал с 14.1% през октомври 2009 г. спрямо октомври 2008 г., според данните на Евростат.

През десетия месец на миналата година на месечна база поръчките на дълготрайни стоки в еврозоната са отчели ръст от 0.6%, а в целия ЕС са паднали с 1.7%. За същия период поръчките на краткотрайни стоки в страните, използващи единната валута, са останали без промяна, а в цялата общност са намалели с 1.4%.

Най-висок месечен ръст на новите поръчки през октомври 2009 г. е отчетен в Унгария /+7.4%/, Словения /+5.1%/ и Латвия /+4.4%/, а най-голям спад – в Дания /-14.8%/, Ирландия /-14.2%/ и Франция /-9.2%/.

На годишна база през октомври 2009 г. поръчките на дълготрайни стоки в еврозоната са потънали с 14.2%, а в ЕС – с 9.5%. Същият показател, но при краткотрайните стоки, е отчел спад от 6.4% в 16-те членки на валутния съюз, а в цялата общност – 5.9%.

На годишна база най-голямо намаление на новите производствени поръчки през октомври 2009 г. е отчетено в Литва /-35.2%/, Естония /-33.6%/ и Гърция /-27.4/, а най-малко – в Словения /-3%/, Словакия /-8.7%/ и Великобритания /-8.8/.