Днешната търговска сесия приключи позитивно за голяма част от дружествата, а оттам и за индексите, които завършиха на разнопосочни територии. BG-40 завърши с повишение от 0.52% до 507.45 пункта, BGREIT прибави 1.31% до 106.28 пункта, а с 0.35% до 1 075.01 пункта нарасна и BGTR30. Едниствено SOFIX остана на отрицателна територия.

На старият борсов измерител натежаха спад в цената на Спарки Елтос АД, Българо-Американска кредитна банка АД и Централна кооперативна банка АД. Цената на ловешкото дружество падна с 2.77% до 15.87 лв. Пазарната капитализация на двете банки се понижи съответно с 6.25% до цена от 75 лв. и с 2.93% до средна цена от 9.92 лв.

Силен инвеститорски интерес имаше към книжата на Топливо АД. Прехвърлени бяха 11 666 ценни книги, а покачването бе с 2.31% до 29.64 лв., като сделки имаше и на 30 лв.

С 1.08% се покачи пазарната капитализация на Химимпорт АД, като цената достигна 15 лв. Собственика си смениха над 650 хил. акции. Първа инвестиционна банка АД също се присъедини към групата на печелившите. При изтъргувани на 29 хил. книжа цената прибави 0.27% до 11.39 лв.

Погледите бяха обърнати и към дружествата със специална инвестиционна цел, което доведе до повишаване на индекса BGREIT. От Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ бяха прехвърлени 15 хил. лота, като цената се покачи с 2.19% до 1.40 лв. Над 19 хил. акции от Адванс Терафонд АДСИЦ се изтъргуваха днес, а цената поскъпна с 1.61% до 2.13 лв. С 1.49% до 2.05 лв. нарасна цената и на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, като по позицията се прехвърлиха 98 600 книги.

Не спира интересът и към Зърнени Храни България АД и Трейс груп холд АД, които се търгуват от края на миналата година, като поскъпването бе съответно с 1.39% до 4.39 лв. и 0.65% до 269.88 лв. за лот. От Зърнени Храни България бяха прехвърлени 36 402 акции.