Държавата е отпуснала 2 млн. лв. за машини за новото Депо за твърди битови отпадъци в Ловеч, съобщи кметът Минчо Казанджиев. Целевата субсидия е за закупуване на машини и съоръжения за новото Регионално депо.

Процедурата обаче е стопирана, защото проведеният търг е оспорен от фирмата, която не е спечелила. Има проектна готовност за кандидатстване пред МОСВ за средства за сепарираща инсталация. Работи се и по процедурата за избор на оператор на депото. Във връзка със сключване на споразумение предстои среща с кметовете на другите общини, които ще ползват депото - Угърчин и Летница.

При всички положения такса смет за гражданите на тези общини ще бъде увеличена, коментира кметът. Едва след избора на оператор ще бъде закрито и рекултивирано старото сметище, за което е изготвен и е внесен проект в МОСВ.