В АЕЦ Козлодуй днес отварят офертите за  продажба на електрическа енергия на търговци за реализация на външен пазар.

Процедурата за това бе обявена на 20 юли, а документи се приемаха до 10 август.

Количеството енергия е 175 740 мегаватчаса, а минималната цена е 66 лева за мегаватчас без ДДС. Периодът на реализация обхваща месеците септември - декември 2010 година.

Според заповедта на изпълнителния директор, приетите оферти ще бъдат класирани по най-висока цена, а до 27 август трябва да бъдат сключени договорите с класираните кандидати.