Спадащите цени на жилищата в САЩ ще намалят икономическия растеж повече отколкото падащите цени на акциите тази година, смятат икономисти от University of Southern California и University of California.

10% спад в цената на имотите води до загуби от $ 105 млрд. или 1.2% намаление на потребителските разходи. Тези разходи от своя страна представляват 70% от БВП, така че едно такова намаление ще свие реалният БВП с 1%.

От юли до септември, само за няколко месеца, БВП на САЩ се е свил с 0.5%, което е най-големият спад от 2001 г. насам. Потребителските разходи, от своя страна, са на най-ниското си ниво от близо 20 години, след като безработицата се е покачила рекордно, акциите на борсата потъват, както и цените на недвижимите имоти.

Независимо дали се качва или спада цената на жилища, ефектът им върху потребителските разходи е три пъти по голям отколкото ефекта от нарастването или намаляването на финансовото богатство.

Средната цена на имотите в Щатите падна с 9% до $ 191.600 през септември сравнено с същия период миналата година. Сегашната стойност е с 17% по-ниска от върха си през юли 2006 от $ 230,200.

Според икономистите, цените на жилищата ще продълват да спадат, преди да има някакво покачване на цената.