Пампорово АД отчете 2.737 млн. лв. печалба за първото тримесечие на 2008 г. при 3.814 млн. лв. за същия период на предходната година. Намаляват приходите от дейността на компанията, като от 7.103 млн. лв. към края на март миналата година сега те са в размер на 5.561 млн. лв.

Спад бележат и разходите за дейността на дружеството до 2.442 млн. лв. за периода януари - март тази година спрямо 3.181 млн. лв. година по-рано.

Собственият капитал на фирмата е в размер на 24.069 млн. лв.

Днес акциите на Пампорово АД се покачиха с 5.99% до средна цена от 17 лв.