146 политически партии са подали годишните си финансови отчети за 2011 г. според установените изисквания, съобщиха от Сметната палата. От балансите в отчетите на партиите е видно, че през 2011 г. те са оперирали с по-малко средства в сравнение с 2010 г. ДПС и РЗС не са декларирали нито един дарител, а управляващите от ГЕРБ имат седем дарители.

В баланса в отчета на партия Ред, законност и справедливост се вижда рязък спад в използваните средства. Докато към края на 2010 г. в графите „активи" и „пасиви" стои сума, по-голяма от 1,5 млн. лева, то към края на 2011 г. – тя е малко над половин млн. лева. При „Атака" също се наблюдава сериозен спад – от 2,1 млн. лева за 2010 г., през 2011 г. в графите за баланса са посочени 918 000 лева. Намаление има при средствата на почти всички партии, с изключение на управляващите.

За миналата година БСП са получили близо 370 000 лева като дарения, при ДСБ и СДС даренията са над 100 000. Дарителите на управляващите, които са едва седем, са осигурили на партията 9300 лева.

Няколко партии не са подали отчетите си в срок. Една от тях е и „Другата България".