ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР

Основните валутни двойки останаха да се търгуват в изключително тесни граници през по-голямата част от търговската сесия в понеделник. Заради липсата на по-силни макроикономически новини пазарните участници се въздържаха от търговия с по-сериозни обеми.

EUR/USD – най-търгуваният валутен крос – потвърди стойностите малко под последния рекорден връх от петък при 1.3333. Щатската валута взе минимален аванс преди отварянето на американските пазари вчера, но за сега анализатори остават песимистични към по-сериозно обръщане на посоката в полза на долара. Ключово за момента остава психологическото ниво при 1.3500 и най-вероятно единната валута ще се прицели в него в следващите дни, като единствено прибирането на част от евровите печалби може да ограничи силата на възходящото рали.

Слабата активност очаквано се запази до късните часове на сесията отвъд Океана в понеделник, а още със стартирането на днешната азиатска търговия наблюдавахме по-чувствително раздвижване в посока на американския долар. Зелените пари взеха добро предимство срещу основните европейски валути, включително и японската йена.

По-късно през деня Федералният резерв ще вземе решение за нивото на основния лихвен процент в САЩ, а пазарът вече започна да отразява първоначалните настроения сред инвеститорите. Според специалисти, централната банка едва ли ще прибегне към промяна на текущите рекордно ниски стойности. За момента вниманието е насочено към изявленията след срещата, които най-вероятно ще предизвикат по-сериозна волатилност в кросовете на долара.

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР

EUR/USD

Open – 1.3275; High – 1.3306; Low – 1.3216; Close – 1.3221;

Процентно изменение -0.43%

В посока надолу най-силна за момента остава подкрепата при цена 1.3148, следва 1.3117. Пробив ще отведе кроса при 1.3091 и 1.3065, където е възможна корекция и забавяне на низходящото темпо. При по-силен мечи сценарий ще следим 1.3026 и 1.2983.

Най-близките съпротиви са концентрирани при 1.3285, 1.3322 и основната съпротива за деня при 1.3386. Следват 1.3425 и 1.3449. Корекция ще търсим при 1.3485 и 1.3499.

GBP/USD

Open – 1.5939; High – 1.5994; Low – 1.5889; Close – 1.5889;

Процентно изменение -0.26%

Основната подкрепа за кабела днес ще е при ниво 1.5774, а след него 1.5742. По-силна низходяща тенденция ще тества нива1.5720, 1.5700 и 1.5650.

Основната за деня съпротива е при 1.5801. Забавяне и корекция можем да търсим при 1.5820. Следват 1.5852, 1.5899 и 1.5921.

USD/JPY

Open – 85.32; High – 85.93; Low – 85.24; Close – 85.92;

Процентно изменение 0.44%

Основните интрадневни подкрепи се намират при 85.58 и 84.82. Евентуален пробив ще търси последователно цените при 84.50, 84.31 и 83.92.

Потвърждение на възходяща посока преминава през съпротивите при 86.30, 86.66 и 87.08. Ако тези нива бъдат подминати, следват 87.75, 88.12 и 88.34, където е възможна корекция.