Индексите стартират разнопосочни, като оборотът от сделките за 45 минути търговия е 518 хил. лв., а броят на сключените сделки е 282. Сесията стартира с превес на продавачите над купувачите, съответно 969 към 725 подадени оферти към 10.45 часа.

SOFIX се повишава с 0.01% до 1 197.01 пункта. Широкият BG40 се понижава с 0.16% до 322.69 пункта. BGREIT се понижава с 0.14% до 94.25 пункта. BGTR30 се покачва с 0.23% до 799.29 пункта.

Акцията на Холдинг Пътища АД бе най-търгувана в първите минути на сесията и към момента задържа първенството, като сделките натискат цената надолу. Понижението е от 1.07% до 998.10 лв. за лот, а броят на прехвърлените ценни книги е 96 лота.

Малко по-късно като ликвидна акция се класира и тази на СПАРКИ Елтос АД, която първоначално губеше, но при нисък обем от изтъргувани книжа. В 9:52 часа се сключиха две големи сделки с акции на компанията от Ловеч, като в едната се прехвърлиха накуп 3 250 лота, а в другата 7 000 лота. Общото изтъргувано количество до момента е 14 135, с корекция на цената нагоре с 4.65% до 12.82 лв. средно за ценна книга.

Понижение от 7.48% до 12 лв. средно за акция се формира по позицията на Биовет АД. Производителят на ветеринарномедицински продукти пласира 85 акции в първите минути на търговията.

Със спад започват сесията при Проучване и добив на нефт и газ АД. Дружество губи 2.33% до 7.95 лв. за 50 разменени между играчите книжа.

За спада при секторният индекс на дружествата със специална инвестиционна цел допринасят загубите на Фонд за земеделска земя Мел инвест АДСИЦ, който губи 9.30% до 1.17 лв. средно за лот, след търговия с 1 274 книжа.

На положителна територия стъпва Индустриален Капитал Холдинг АД, като за по-малко от час се изтъргуваха 1 005 негови акции с повишение от 0.62% до 8.10 лв. средно за лот.

Поскъпват книжата на Неохим АД, което вчера съобщи, че ще разпределя дивидент от 0.5 лв. Ръстът по борсовата позиция на компанията тази сутрин е 3.35% до 75.97 лв. , при прехвърлени 407 лота.

С 29.78% се покачва акцията на Кремиковци АД, като средната цена е 2.31 лв. за лот, а обемът от изтъргувани ценни книги е 1 321.

* Информацията е актуална към 10.15 часа.