Проучване и добив на нефт и газ АД отчете 2.665 млн. лв. печалба за първото тримесечие на годината при печалба за същия период на предхоната година в размер на 2.152 млн. лв., стана ясно от отчета на дружеството, публикуван в X3 News.

Приходите от дейността на компанията се увеличават от 6.022 млн. лв. към края на март миналата година до 9.904 млн. лв. към същия период на тази година.

Нарастват разходите на дружеството – от 3.386 млн. лв. година по-рано до 6.951 млн. лв. за първите три месеца на 2008 г.

Собственият капитал на дружеството от структурата на Химимпорт АД е в размер на 48.762 млн. лв.

Днес акциите на Проучване и добив на нефт и газ АД се понижиха с 3.50% до средна цена от 6.33 лв. за лот.