По-висока вноска за пенсия, увеличено минимално обезщетение за безработица и въвеждане на диференцирани прагове за осигурителните доходи на самоосигуряващите се лица според годишните им доходи за 2009-та година - това реши правителството, като гласува проектобюджетът за държавното обществено осигуряване.

От следващата година вноската за пенсия за трета категория труд нараства от 16 на 17.8 процента, като те ще се разпределят в съотношение 60:40 между работодател и работник. За категорийните работници вноската става 20.8 процента.

Минималното дневно обезщетение за безработица се вдига с 1.20 лв. Запазва се приетото през тази година изчисляване на обезщетението за безработица като 60 процента от осигурителният доход, но периодът за изчисление се увеличава от 9 на 18 месеца, а за майчинството се вдига от 12 на 18 месеца.

Болничните ще се изчисляват на база последните 12 месеца.

Въвеждат се четири минимални месечни размера на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, като най-ниската стойност ще бъде 420 лв. за тези с годишен доход до 5400 лв., а за тези с над 7500 лв. прагът ще бъде 550 лв.

От 1-ви януари 2011-та година се създава солидарен фонд към НОИ, в който работодателите ще внасят допълнителни вноски за категорийните работници и от който ще се изплащат срочните пенсии на тези работници. Това съобщи социалният министър Тотю Младенов два дни след като предложи отлагане на дебата за тези категории с една година, за да бъде намерено най-доброто решение. По думите на министър Младенов промяната е съобразена с очакванията на синдикатите, които пък днес се събират, за да обсъдят бъдещи протести срещу отложеното решение за категорийните работници. Промяната ще бъде заложена в Кодекса за социално осигуряване, който ще бъде гласуван от министерския съвет следващата сряда. Новият проект на кодекса ще съдържа и договорените между синдикати и работодатели мерки за стажа и възрастта за пенсиониране, обясни министър Младенов.

„Вдигането на осигурителния стаж се предлага да започне от 1 януари 2015 година с по четири месеца на година за всички, докато достигне 37 години за жените и 40 години за мъжете. След като приключи това вдигане на осигурителния стаж, започва вдигането на възрастта за пенсиониране и за жените, и за мъжете с по шест месеца на година, докато достигне 63 години за жените и 65 години за мъжете. 2025 година се достига 65 на сто заместващ доход от пенсия спрямо заплата и до 2032 година системата е устойчива и балансирана”, каза Младенов.

Увеличаването на стажа от 2015-та година ще важи за всички категории, включително за военни и служители на МВР. Възрастта за пенсия при категорийните работници ще започне да се вдига от 2017-та година.

* допълнена информация