Вече има банка, която предлага кредит на желаещите да участват в търгове за имоти. Това е ТБ Първа инвестиционна банка АД, която очаква, че скоро ще бъде последвана в тази си дейност и от други финансови институции, защото по този начин може да се подпомогне раздвижването на пазара.

Предоставянето на кредит за имот, който се предлага на публична продан, носи рискове от забавяне на транзакциите, но споразумението с частните съдия - изпълнители гарантира, че парите по заема няма къде да се изгубят.

В предаването ИконоМикс по Дарик радио Милка Тодорова, директор Дирекция “Банкиране на дребно” в ПИБ, разкри подробности около спецификата на този най-нов кредитен продукт.

От колко време предлагате възможност на клиентите си да участват в публични търгове за имоти?

Продуктът, който сме разработили, се предлага от няколко месеца, като интензивно работим с частни съдия - изпълнители. Буквално всяка седмица нов съдия - изпълнител се присъединява към групата, с която сме сключили споразумения. В София работим с трима съдия - изпълнители, като имаме такива договори и в по-големите градове на страната.

С какво е по-особен този вид кредит?

По-особеното е, че когато клиент желае да купи имот на публична продан, обезпечението е самият имот, обект на продажбата. Не е необходимо клиентът да има друг имот, който да ипотекира или да разполага със свободни парични средства, за да може да участва в търга. И ако спечели, той ипотекира този имот, който е закупил.

Има ли някаква разлика в лихвите, в сроковете на погасяване?

Условията са същите, както и при останалите ни ипотечни кредити -  няма разлика в лихвите, сроковете и в другите условия, на които трябва да отговаря клиента.

Но не е ли тази процедура малко по-рискова?

Основният риск е когато по някаква причина публичната продан да бъде обжалвана. Тогава има разглеждане на жалбата в съответния съд и има период от време, в който не е ясно дали клиентът ще може да бъде собственик на имота, за да може да го ипотекира в полза на банката, или публичната продан ще бъде обявена за недействителна и съответно неговите пари, които той е дал, ще трябва да му бъдат върнати.

През това време банката няма това обезпечение и за да елиминираме този риск както за себе си, така и за клиента, участвал в търга, се сключват тези споразумения с частните съдия - изпълнители. Те се задължават след решението на съда, в зависимост от това решение, да се върнат средствата по сметката на клиента.

Какъв е интересът към този кредит до момента?

Имаме около 20 клиента, които са подали документи за този кредит. Една част от тях вече са получили финансиране, други все още се разглеждат, като не на всички клиенти може да бъде отпуснато финансиране. Това зависи от неговата кредитоспособност.

До колко процента от стойността на имота е кредитът, който сте склонни да отпуснете?

На всеки имот се прави пазарна оценка. Ние финансираме до 90% от пазарната оценка. Самоучастието на клиента е до 10% от стойността на имота, която ние изискваме.

Поставяте ли ограничение, до което клиентът може да наддава по време на търга?

В самия договор сме включили сума, до която сме ангажирали клиента да наддава на явния търг, защото там понякога хората се увличат в желанието си да спечелят имота. Тогава те наддават и понякога се достигат цени, които са над пазарните.

Поради тази причина ние сме се уговорили за съответната сума, до която сме съгласни клиента да наддава. Ако той я надвиши, разликата следва да осигури с други свои собствени средства извън банковия кредит.

Прави впечатление, че нямате конкуренция при останалите банки. Защо според вас секторът гледа с недоверие на тази възможност?

За момента нямаме конкуренция, но както всяко нещо, което ново и добро, очаквам, че ще бъде подкрепено и останалите пазарни участници. Очакваме, че в бъдеще и други банки ще започнат да предлагат подобен продукт, което е много полезно за пазара. 

Има ли в България пазар на ипотеки? Смятате ли, че създаването на такъв би довел до раздвижване на пазара? В края на миналата седмица ЕБВР открои това обстоятелство като нещо, върху което трябва да се поработи.

Пазар на ипотеки – вероятно се има предвид продажба на имот, който е ипотекиран и купувача може да встъпи в дълга пред банката.

Това и сега може да се направи, но се случва доста рядко, тъй като при нас кредит се отпуска на клиента, а не срещу обезпечението. Имам предвид, че при отпускане на кредит банката оценява кредитоспособността на клиента на тази база му отпуска кредит.

Ипотеката е обезпечение при по-големи суми - един вид застраховка от риск неплащане на задължението. При всички случаи това заместване в дълг следва да бъде със съгласието на банката.

Улесняването и ускоряването на процедурата по принудителна продажба на ипотекирани имоти би раздвижило пазара и в тази връзка ние от ПИБ пуснахме ипотечния кредит ШАНС – за закупуване на имот от публична продан. Този кредит определено ще спомогне за ускоряване на оборота на ипотекирани недвижими имоти.

При отпускането на тези кредитити имат ли предимство клиентите, които кандидатстват за имот, първоначално ипотекиран при вашата банка?

Всички заявки се разглеждат индивидуално и няма такъв критерий при оценката.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!


** Прочетете още: Все повече имоти излизат на търгове