Планът на американското правителство да премахне токсичните активи от банките е уязвим от измами и злоупотреби и се нуждае от правила срещу конфликта на интереси, се казва в доклад на правителството.

Нийл Барофски, генералният инспектор на спасителната програма за $ 700 млрд., заяви в доклад, че субсидиите за публично-частното партньорство, целящо изчистване на финансовото институции от токсичните активи, е в услуга на частните инвеститори и е в ущърб на данъкоплатците.

В доклада се казва, че публично-частното партньорство, в което се включват финансовото министерство, Федералният резерв и частни инвеститори, ще възлезе на общо 2 трлн. долара. Мащабът на програмата е голям, а заемните средства са толкова много, че рискът за данъкоплатеца е доста висок и може да изкриви икономическите стимули, се казва още в доклада.

Барофски препоръчва още министерството да определи строги правила за избягване на конфликта на интереси при мениджърите, всички собственици на дялове в публично-частния фонд да са публично оповестени и процедури, гарантиращи, че сделките няма да доведат до пране на пари. Reuters