Министърът на регионалното развитие и благоустройството  
Росен Плевнелиев каза пред журналисти, че няма притеснения за  
строителството на лот 4 на магистрала "Тракия" заради искането  
за започване на производство по несъстоятелност на "Мостстрой". 
  Фирмата участва в консорциум от девет компании, които сторят  
този пътен участък на магистралата.
     Ако беше само тази фирма изпълнител, би имало драматичен 
проблем, допълни Плевнелиев, след участието си във форум за 
"зеленото" строителство.
     Нямам притеснения,  че може да се случи нещо на лот 4 на   
"Тракия" и се надявам, че към момента няма да има последствия за
  строителството на магистралата, следим внимателно казуса, 
заяви  министърът.
     Вчера са били депозирани молби за откриване на производство
  по несъстоятелност на фирмата и  дъщерните й дружества заради 
 неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост.
   Започнала е кореспонденция с консорциума, за да се изясни 
дали тази фирма ще бъде заменена с друга, каза министър.
    В казуса с "Мостстрой"  е очевидно, че водеща българска  
компания е доведена до драматична ситуация, каза министърът.  
Държавата е разработила механизма за разплащане с бизнеса през  
Българската банка за развитие, ако тази компания е имала да  
взима от държавата, защо не написаха две изречения и това щеше  
да реши казуса с държавните задължения, ако има такива, допълни 
 Плевнелиев.
   Министърът  заяви, че е убеден, че ако има компании, които  
сега подадат заявление за изплащане на дължимите им от държавата
  суми за извършени, но неразплатени дейности, ще бъде намерен  
начин те да бъде удовлетворени. Министърът припомни, че е бил  
привърженик срокът за подаване на документи да бъде удължен до  
края на годината. Официално срокът изтече в края на септември,  
абсолютно съм убеден, че това не е окончателно решение, каза  
Плевнелиев.
    Министърът изрази притеснението си, че към момента в МРРБ 
има непотърсени от бизнеса 42 млн.лева и за тях не се получават 
писмени заявления от компаниите.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството  Росен Плевнелиев каза пред журналисти, че няма притеснения за  строителството на лот 4 на магистрала "Тракия" заради искането  за започване на производство по несъстоятелност на Мостстрой АД.  Фирмата участва в консорциум от девет компании, които строят  този пътен участък на магистралата. 

Ако беше само тази фирма изпълнител, би имало драматичен проблем, допълни Плевнелиев, след участието си във форум за "зеленото" строителство.     Нямам притеснения,  че може да се случи нещо на лот 4 на   "Тракия" и се надявам, че към момента няма да има последствия за  строителството на магистралата, следим внимателно казуса, заяви  министърът. 

Вчера след като са депозирани молбите за откриване на производство  по несъстоятелност на фирмата и  3 от дружествата й заради  неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост е започнала  кореспонденция с консорциума, за да се изясни дали тази фирма ще бъде заменена с друга, каза още министърът.

В казуса "Мостстрой"  е очевидно, че водеща българска  компания е доведена до драматична ситуация, каза министърът.  Държавата е разработила механизма за разплащане с бизнеса през  Българската банка за развитие, ако тази компания е имала да  взима от държавата, защо не написаха две изречения и това щеше  да реши казуса с държавните задължения, ако има такива, попита  Плевнелиев.

Министърът  заяви, че е убеден, че ако има компании, които  сега подадат заявление за изплащане на дължимите им от държавата  суми за извършени, но неразплатени дейности, ще бъде намерен  начин те да бъде удовлетворени. Министърът припомни, че е бил  привърженик срокът за подаване на документи да бъде удължен до  края на годината. Официално срокът изтече в края на септември,  абсолютно съм убеден, че това не е окончателно решение, каза  Плевнелиев.

Министърът изрази притеснението си, че към момента в МРРБ има непотърсени от бизнеса 42 млн. лева и за тях не се получават писмени заявления от компаниите.

На 31 август бе подписан договорът за строителството на Лот 4 на АМ „Тракия” в отсечката Ямбол – Карнобат със спечелилото търга Сдружение „ТРАКИЯ IV”, в което влизат 9 български фирми, сред които Мостстрой АД, с водещ партньор Холдинг Пътища.

Сдружението предложи цена по-малко от 175 млн. лева без ДДС за строителството на 48-километровото трасе. Първата копка на отсечката от Ямбол до Карнобат бе през септември. Проектът се финансира със средства от Оперативна програма „Транспорт" на ЕС.

В сдружението „Тракия ІV” влизат 9 български фирми: Холдинг Пътища АД, София; Галчев инженеринг груп АД, Благоевград; Пътностроителна техника ЕАД, София; Пътинженеринг М ЕАД, Монтана; АБ АД, гр. Хасково; Бургаспътстрой АД, Бургас; Пътинженерингстрой – Т АД, Търговище; Мостстрой АД, гр. София; Видапътстрой ЕАД, Видин. БТА, DarikFinance