Ефективни ли са българските пощи в сегашния си държавен вариант? Бизнесът иска тяхната приватизация, синдикатите са против, да оставим цифрите да покажат, кой е прав:

  • Цена за доставка на стандартно писмо (в евро): България – 0.23, Чехия – 0.20, Румъния – 0.12;

  • Цена на писмо (в евро) с отчитане на паритетната покупателна способност: България – 0.63, Полша – 0.80, Словения – 0.75, Германия – 0.50, Чехия – 0.39, Румъния – 0.31, Естония – 0.31, Словакия – 0.27;

  • Оборот (в хил. евро/зает в системата на пощите): България – 3.16, Белгия – 61, Германия – 30;

  • Дял на оборота в БВП на страната: България – 0.15%, Белгия – 0.69%, Германия – 0.64%;

  • Брой писма и пратки на жител/годишно: България – 10, Чехия – 93, Германия – 194, Франция 321, Холандия – 326.

     

Отново по данни на Евростат, в „Български пощи” през 2004 г. са работели 9 134 души, а броят на пощенските офиси е бил 3134.

 

През 2011 г. служителите вече са около 13 000, а броят на пощенските станции – 2981. При това трябва да се отбележи, че през 2010 г. са били освободени 1000 души.

 

Очевидно „Български пощи”, подобно на много други държавни предприятия в България няма за цел да осъществява качествени и ефективни услуги на конкурентни цени. Това е по-скоро дружество със социална цел, което поддържа изкуствено създадени работни места.