Лихвите по депозитите са се вдигнали с 0.02 процентни пункта през ноември, спрямо равнището им през октомври, показват данните на Българската народна банка. Това отразява промяна в посоката на движение и може да се изтълкува като реакция на банките, които се опитват да задържат клиенти след въвеждането на данък „лихва“.

През ноември средната лихва, която носят левовете на срочен депозит е 4.78%. Това е с 0.02% повече спрямо октомври и с 0.69% по-малко, отколкото през ноември миналата година.

Депозитите в евро носят доходност от 4.26%, което е спад спрямо октомври с 0.08% и е понижение спрямо миналогодишното равнище с 0.26 процентни пункта.

Вчера БНБ съобщи, че вложените средства на депозит в банка от страна на домакинствата в края на ноември достигат до 33.702 млрд. лв., което е увеличение с 343 млн. лв. спрямо октомври. Бизнесът пък държи 14.322 млрд. лв.

По отношение на лихвите за бизнес кредитите ситуацията също е интересна с тенденция на покачване на лихвите при депозитите в евро. Средният лихвен процент при тях през ноември е бил 2.82%, което е увеличение с 0.04% спрямо октомври и покачване с 0.14 процентни пункта спрямо ноември 2011 година.

Бизнес депозитите в лева са носили доходност от 3.12% през ноември, което е спад с 0.26% спрямо предходния месец и понижение с 0.69% спрямо същия месец на миналата година.

При кредитирането намалението на средния лихвен процент е с 0.08 процентни пункта на месечна база до 11.29% при кредити за потребление. Това обаче се неутрализира до известна степен от вдигането на Годишния процент на разходите с 0.02 проценти пункта до 13.20%.

Жилищните заеми в лева са били раздавани при средна лихва от 7.12%, а в лева - при средна лихва от 7.40%.

Бизнесът е разчитал на по-евтини кредити, както спрямо предходния месец, така и спрямо същия месец на миналата година. В лева заемите са били отпускани при средна лихва от 8.06%, а в евро - при средна лихва от 8.29%.