По-висока защита на депозити - до 250 000 лв. вместо стандартните 196 000 лв., ще се въведе за депозити, внесени в специални сметки в банките.

Това предвижда проект за промени в Закона за гарантиране на влоговете, обявен от Министерството на финансите, пише "24 часа".

Условията са парите да са от сделки с имот, ако той е за собствени жилищни нужди. В специалните защитени сметки ще се внасят и средства, преведени при развод, от обезщетения при уволнение, инвалидност или смърт.

По-защитени ще са и сметки, в които са преведени застрахователни или осигурителни плащания, обезщетения за престъпления или отменена присъда.

Високата защита ще важи до 3 месеца от датата на откриване на влоговете, ако през това време банката бъде затворена. Високите гаранции не се отнасят за депозити в КТБ.

С тези промени се пренася в българското законодателство нова евродиректива за по-висока защита при специални събития от живота на хората, казаха експерти от ведомството на министър Владислав Горанов.

Други промени в Закона за гарантиране на влоговете предвиждат при затваряне на банка нейните вложители да получат достъп до гарантираните си депозити в срок от 7 дни от датата на затваряне.

Гаранционният фонд няма да изплаща защитени суми, ако по един влог не е имало движение в последните 24 месеца по нареждане на собственика му и в сметката има до 20 лв., пише в проекта.

Той предвижда с гаранционни вноски у нас вече да участват и банки извън ЕС, които оперират тук, ако защитата на влоговете в техните държави е по-ниска от тази у нас. Размерът на вноските за всички банки пък ще зависи от рисковия профил на съответния трезор, за да насърчава консервативно поведение.