В резултат от извършена репо сделка, прякото участие на УниКредит Булбанк АД в капитала на Химимпорт АД е паднало до 0.002%, съобщиха от Българска фондова борса.

Финансовата институция е прехвърлила 13 млн. акции, което е 8.67% от капитала на холдинга.

По време на днешната търговска сесия пяха изтъргувани общо 111995 акции на Химимпорт АД. Средната цена се покачи с 0.32% до 15.88 лв.