Българите губят интерес към Великобритания, пътуванията към Острова намаляват, въпреки опасенията на Лондон, че ще бъде залят от нашенци.

Летим най-много към Брюксел и Виена. Румъния и Сърбия изостават в класацията, сочат данните на Националния статистически институт за февруари.

Пътуванията на български граждани в чужбина са 246 хиляди или със 7.6% по-малко отколкото преди месец и с 8.7% над регистрираните през февруари 2012 г.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Белгия - с 54.8%, Австрия - с 54.3%, Турция - с 28.1% и Италия - с 23.7%.  Същевременно намаляват пътуванията към Румъния - с 28.1%, Обединеното кралство - с 14.7%, Сърбия - с 10.9 на сто.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия - 62.4%, следвани от командировки - 22.5 на сто, и почивка и екскурзия - 15.1%.

В сравнение с февруари 2012 г. увеличение се наблюдава при пътуванията с други цели - със 150.5%, докато намаление е регистрирано при служебните пътувания и при тези с цел почивка и екскурзия - съответно с 40.0 и 46.3%. През февруари 2013 г. с други цели са били 86.3% от пътуванията към Турция, 60.8% - към Гърция, 60.0% - към Испания, и 59.5% - към Обединеното кралство.

Преобладаващият дял от пътуванията към Румъния, БЮР Македония и Белгия са със служебна цел - съответно 47.5, 43.3 и 40.0%. Пътуванията към Италия, Франция и Сърбия с цел почивка или екскурзия са съответно 31.7, 28.2 и 24.7% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.