Застрахователният гигант American International Group Inc., който бе спасен от американското правителство оповести своята втора тримесечна печалба.

За третото тримесечие чистата печалба /с дела на правителството/ е в размер на $ 455 млн., като за акционерите са на разположение $ 92 млн. или по 68 цента на акция. За същото тримесечие на миналата година AIG регистрира нетна загуба от $ 24.5 млрд.

Добрите резултати идват заради спада на загуби от инвестиции, свиването на разходите и стабилизирането на основните операции по застраховане.

Въпреки подобряването на ефективността от ръководството на компанията предупреждават, че приходитеще магат да останат нестабилни, защото дружеството изпълнява плана си за преструктуриране.

AIG бе спасен през септември 2008 г. от правителството заради опасността финансовата криза да излезе извън контрол. Застрахователят получи помощ на обща стойност повече от $ 182 млрд. В замяна правителството получи 80% дял в AIG. Bloomberg, Yahoo