България усвоява около десет процента от наличните европейски пари по различни програми, става ясно от годишния доклад на парламентарната Комисия по европейските въпроси и контрола на европейските фондове. Това е около три пъти повече в сравнение с 2009 г., сочат данните на комисията. Най-добре в усвояването се е представило МВР, което е похарчило по предназначение всички предоставени пари по финансовия инструмент “Шенген”. Добре се представят и програмата за развитие на селските райони и програмата за развитие на сектор “Рибарство”. Въпреки това комисията съобщи какво още трябва да се подобри, за да се договарят и усвояват повече европари. Ето какво каза Моника Панайотова - председател на комисията:

Най-общо двата основни проблема са Законът за обществените поръчки и административният капацитет. Препоръките, които отправяме като комисия, които са били констатирани и по време на заседание на съвета за обществени консултации, в който участва бизнесът, неправителственият сектор и академичните предстанители, е да се помисли по посока на унифициране на документите при кандидатстване и отчитане, да се концентирараме повече върху изпълнението на дейностите по проектите, а не толкова върху формите на тяхното отчитане, за да може да се търси осезаемият ефект от реализацията на тези проекти за обществото и гражданите. По отношение на намаляването и облекчаването на бюрократичната тежест споменах възможностите за (представяне на информацията) по електронен път и на електронен носител.