Правителството трябва да осигури допълнително над 474 милиона лева, ако от средата на годината въведе предложените от синдикатите мерки в подкрепа на доходите и социалните плащания. Това показва справка на финансовото министерство, научи Дарик.

Миналия месец ръководството на КНСБ предложи пакет от мерки за защита на най-бедните социални групи, както и мерки в подкрепа на работещите в бюджетния сектор. Предложенията бяха подкрепени от КТ „Подкрепа“.

Сред тях е увеличаване на минималната работна заплата от 240 на 290 лева от средата на годината, компенсиране на пенсиите и на заплатите в бюджетния сектор, увеличаване на детските надбавки с 10 лева.

Ако минималната работна заплата се увеличи с 50 лева от 1-ви юли, това ще вдигне автоматично обезщетението за отглеждане на малко дете до 2 години, месечната добавка за деца с трайни увреждания и помощите за деца с изявени дарби. Държавата ще разходва за това 36,22 милиона лева, а ще събере едва 11,115 милиона лева, което означава над 25 млн. лева реални допълнителни разходи.

Компенсирането на заплатите в бюджетния сектор с размера на инфлацията за предишните две години от средата на годината ще струва на бюджета 80,642 милиона лева, които са разликата между разходите за осигуровки и заплати и приходите от данъци и осигуровки.

Синдикатите настояват за компенсиране на пенсиите, като очакваната индексация е 4,4 процента или 155,76 милиона лева разходи за държавата. Ако детските надбавки се вдигнат от 35 на 45 лева, това ще натовари бюджета с още 50 милиона лева до края на годината.

Сред мерките, предложени от КНСБ и „Подкрепа”, е също нарастване на гарантирания минимален доход от 65 на 84 лева, което ще доведе до вдигане на социалните помощи, а разходите ще се увеличат с 52,9 милиона лева.

Синдикатите настояват социалната пенсия да се увеличи на 105 лева, което ще вдигне разходите със 7,8 милиона лева, както и за увеличаване на минималната пенсия за стаж и възраст от 136 на 159,50 лева, като така ще достигне 55 процента от минималната работна заплата, и ще струва на държавата още 102 милиона лева.