30% от активните интернет потребители у нас очакват да намалят потреблението на храна през 2014 г., а над 41% - покупките на облекло и обувки.

Повече от 50% са убедени, че свиването на разходите им ще засегне и развлеченията, посещението на заведения за хранене и почивките им, като тези тенденции продължават развитието си от 2013 г.

Това сочи онлайн проучване на агенцията за маркетингови консултации и изследвания Блупойнт.

Допитването е представително за интернет потребителите у нас и е проведено сред 650 българи на възраст над 18 години.

Почти половината (47,1%) от анкетираните споделят, че през 2013-та година личните им доходи са намалели спрямо 2012 г., а като цяло доходът на домакинствата е намалял при 55% от изследваните лица.

Едва 10% са декларирали, че доходите им са се увеличили през 2013 г. 67,6 на сто от потребителите споделят, че разходите им през годината са се увеличили. Това е накарало над половината от тях в различна степен да бъдат по-пестеливи, по-внимателни към избора на стоки и услуги, да се лишат от някои по-големи разходи и да преминат на по-евтини варианти.

Малко над 67% от анкетираните очакват да запазят работното си място. Сред тях 41,2 % гледат положително на възможността да увеличат доходите си и през 2014 г., а други 26,2% смятат, че ще ги запазят на същото ниво. Настройката при голяма част от потребителите обаче е тенденцията за свиване на потреблението да се запази.

„За съжаление, но явно отражение на всеобщото усещане е фактът, че 55,1% споделят твърдението "боря се да оцелявам ден за ден и живея и не правя планове за нищо"; едва 17,4 % от участвалите в проучването „напълно съгласни" с твърдението „аз съм щастлив с това, което имам", а 62,6 % споделят - "не виждам светлина в тунела".