ФУНДАМЕНТАЛЕН КОМЕНТАР

Британският паунд повтори представянето си от вторник, след като през изминалата сесия затвори с поскъпване спрямо всички свои основни конкуренти. След позитивните макроикономически данни в началото на седмицата стерлингът беше подкрепен от нова порция добри фундаментални новини вчера. Заявките за помощи за безработица отчетоха най-големият си спад от 1997 година на месечна база, понижавайки се с 32.9 хиляди през март.

От друга страна в изнесения през деня доклад от последната среща на Английската централна банка стана ясно, че представителите на монетарната институция са притеснени за нивото на инфлацията, която ден по-рано надмина значително заложения ценови таван от 2%. На практика подобни изказвания могат да се приемат като знак за затягане на водената от Bank of England, но до вдигане на основната лихва в страната едва ли ще се стигне поне през следващите няколко месеца.

И днес се очаква част от основните новини в икономическия календар да са свързани с Великобритания, като с най-голям интерес ще бъдат следени данните за продажбите на дребно за март. Предварителните прогнози сочат ръст на индикатора с 0.5% на месечна база, като спрямо миналата година се очаква покачването да бъде с 4%.

Въпреки положителните данни за британската икономика обаче, предстоящите парламентарни избори в началото на май крият прекалено много неизвестни и именно това е причината движенията при паунда да бъдат колебливи през последните седмици. Според някои прогнози властващата в момента партия може да изгуби водещото си място в парламента, което най-вероятно ще доведе до някои промени по отношение на фискалната политика на новото правителство. Това на свой ред е възможно да промени нагласите на пазарните участници по отношение на стерлинга през следващите месеци.                       

ТЕХНИЧЕСКИ КОМЕНТАР

EUR/USD 

Open – 1.3434; High – 1.3446; Low – 1.3358; Close – 1.3389

Низходящата тренд линия от началото на декември насам продължава да оказва силна подкрепа пред евро/долар, като за продължаване на спада е необходим неин пробив. Текущата проекция на тази линия за днес е разположена при 1.3335, като след това ще последва тест на 1.3282.

С оглед на низходящото движение след 1.3678 двойката трябва да остане под 1.3522, за да бъде то валидно.

 

GBP/USD 

Open – 1.5355; High – 1.5437; Low – 1.5330; Close – 1.5408

Първа цел за днес е зоната около 1.55, след което ще последва тест на 1.5522. Пробив на второто ниво ще доведе до засилване на низходящия тренд със следваща съпротива при 1.5814.

При корекция на последната възходяща вълна ще последва спад към 1.5330 и 1.5287, следвани от 1.5190.

 

USD/JPY

Open – 93.20; High – 93.43; Low – 92.93; Close – 93.17

Образувалото се вчера доджи свидетелства за временното изчерпване на последната възходяща вълна. При нейна корекция първата по-сериозна подкрепа спрямо текущите нива е разположена при 92.52, при пробив на която ще последва спад към 91.59.

Краткосрочните съпротиви са разположени при 93.43 и 93.71, следвани от 94.25.

 

БенчМарк Финанс АД не е отговорно за загуби вследствие на инвестиции, основани на прогнози или друга информация, представена тук. Съдържанието на тази публикация не трябва да се тълкува като изрично или мълчаливо обещание, гаранция или внушение от страна на БенчМарк Финанс АД, че клиентите могат да извлекат полза от представените тук стратегии или че загубите във връзка с тях могат или ще бъдат ограничени. Изложените факти не трябва да се приемат за инвестиционен съвет и инвестиционни решения не следва да се формират единствено въз основа на тях. Клиентите следва да вземат самостоятелно решение относно това дали да инвестират или не в споменатите финансови инструменти. Търговията в съответствие с информацията от даден анализ, може да бъде много рискова, да доведе както до загуби, така и до печалби. БенчМарк Финанс АД използва публични източници на финансова информация, като не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността й след публикуване на анализите. БенчМарк Финанс АД е под надзора на Българска народна банка и Комисията за финансов надзор.