Въпреки, че последната за месец април седмица на Българската фондова борса започна със спад, три от индексите успяха да повишат стойността си на седмична база.

SOFIX записва повишение от 3.22% и затвори на ниво от 358.51 пункта. BG-40 е нагоре с 0.40% до 99.60 пункта, а BGTR30 отчете ръст от 2.72% до 262.38 пункта. Единствено BGREIT записа понижение от 1.39% до 38.99 пункта.

През седмицата инвеститорите бяха концентрирани в отчетите на дружествата за първото тримесечие на годината, които бяха доста разнообразни.

Финансовите показатели на публичните банки бяха едни от най-чаканите и интересните за инвестиционната общност.

Българо-американска кредитна банка отчете нетна печалба от 13.5 млн. лв. за първото тримесечие на 2009 г. Финансовият резултат намалява с 8.2% от 14.7 млн. лв. спрямо края на март миналата година. Играчите отчетоха тези резултати като положителни и на седмична база книжата на финансовата институция се повишиха с 13.48% до 1.35 лв.

Отчетът на Първа инвестиционна банка показа спад с 16% на нетната печалба, но въпреки това средната цена на книжата на трезора поскъпнаха със 7.76% до 2.80 лв.

Ръст от 5% записаха и дяловете на Централна кооперативна банка, а отчета на дружеството показа повишение с близо 5% на нетната печалба.

Значително повишение отчетоха и книжата на инфрасруктурните компании. Най-много поскъпнаха книжата на Мостстрой, които прибавиха 9.88% до 3.67 лв. При Холдинг пътища и Трейс груп холд покачването бе съответно със 7.84% и 7.39%.

С ръст приключи седмицата и за дяловете на Спарки Елтос, Софарма, Билборд и други.

Губещите позиции бяха доста малко през последните четири дни. На минус затвориха Евро инс, Оргахим и Девин. С над 1% се понижи пазарната оценка на русенския производител на бои и бутилиращата компания, а дяловете на застрахователя загубиха 0.60%.

* Не е препоръка за вземане на инвестиционна решение