Към 08/06/2011 портфейлът на ИконоМикс е на стойност 18,485.70 лв., което представлява  -7.57% спад спрямо началната инвестиция от 20 000 лв.
Причината за спада са не особено обнадеждаващите новини от САЩ. Вчера шефът на ФЕД Бен Бернанке каза, че икономическия ръст в САЩ продължава да бъде фрустриращо бавен. Другият негативен фактор остава Гърция и проблемите с дълговата криза в Европа. Единствената позиция, от която имаме по-сериозна печалба е златото.

Портфейлът на ИконоМикс представлява виртуално инвестирани 20 000 лв., такива ще бъдат и потенциалната загуба или печалба от него.  Портфейлът не е препоръка за покупка или продажба  на ценни книжа. Всеки инвеститор трябва да е сигурен, че напълно разбира и приема рисковете от инвестиране в ценни книжа, преда да предприеме подобна форма на управление на средствата си.