От сряда до петък ще се проведе IPO-то на Билборд АД. На инвеститорите ще бъдат предложени 1.5 млн. акции от увеличението на капитала с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 3 лв. Методът на предлагане е букбилдинг с ценови диапазон 5.5лв и 7.5 лв. Така максималната сума, която ще може да привлече Билборд е 11.25 млн.лв., а минималната 8.25 млн. лв. Минималнит брой акции, при който предлагането ще се счита за успешно, е 1.2 млн. акции. Водещ мениджър по увеличението на капитала на полиграфичната компания е Първа Финансова Брокерска Къща /ПФБК/.

На 8 декември ще бъде оповестена цената за акциите, която е определена от ПФБК и емитента. Инвеститорите с класирани заявки ще бъдат уведомени относно разпределените им акции и определената цена чрез изпращане на съобщение до тях, съответно до инвестиционните посредници, където са подали поръчки.
Заплащането на пълния размер на записаните акции ще се извършва по набирателна сметка на емитента, специално открита за целта. Срокът за заплащане на разпределените акции е 3 работни дни след датата на обявяването на цената на предлаганите акции и разпределението им.

Пред DariFinance Калин Генчев, председател на съвета на директорите на дружеството, сподели, че според предварителните разчети, към IPO-то ще има добър инвеститорски интерес, а очакваните оферти ще бъдат в горния ценови диапазон.

"Билборд" АД е първото дружество от българския рекламен бранш, която ще листне акциите си на Българската фондова борса. Компанията е основана през 2001 г., а дейността и е ориентирана в производството на широкоформатен дигитален печат на визуални рекламни материали. 

Акционери в Билборд АД са Васил Генчев, който притежава 35% от капитала, Стефан Генчев и Калин Генчев с по 25% и Венета Генчева с 15%.

Билборд АД има мажоритарно участие в 6 дружества - Дедракс ООД и ДиПиЕс България ООД, в които делът й е по 60%, Моушън Артс с 51%, Ними Софт ООД с 51%, ИнСтор Медия ООД с 50%, Дигитал Принт ЕООД със 100%.

 

 IPO
 Компания   Билборд АД
 Дейност     широкоформатен дигитален и офсетов печат, изграждане и поддържане на рекламни съоръжения, информационни технологии
 Начин на провеждане     бук билдинг
 Брой акции   1.5 млн. акции
 Ценови диапазон     от 5.50 лв. до 7.50 лв.
 Условия     предлагането ще се счита за успешно, ако бъдат записани 1.2 млн. акции.
 Резултати     ще бъдат оповестени на 10 декември