През юли американските семейства са ходили по-често на покупки. Днес министерството на търговията на САЩ публикува данните за потребителските разходи на домакинствата и резултатът е по-висок от очаквания. С 0.4% са нараснали покупките в средата на лятото, след като през юни нямаше особена промяна на показателя.

Същевременно доходите са се повишили с 0.2%. Това увеличение е по-малко от очакваното и то говори, че и нормата на спестяване спада.

Обаче разполагаемият доход, тоест доходът оставащ в ръцете на домакинствата след облагане с данъци, намалява вследствие на инфлационния ефект – за пръв път от януари.

В момента се сблъскват две прогнози: оптимистите твърдят, че няма риск от рецесия благодарение на ръста на потребителските раьходи, а песимистите заявяват, че икономическият ръст няма фундаменти в трудовия пазар и съответно не може да трае дълго в икономика, където частната консумация формира над 70% от БВП.

От по-детайлната информация проличава, че размерът на получаваната работна заплата се е повишил с 0.3%, но това се дължи на първо място на по-дългата работна седмица.

Нормата на спестяване намалява до 5.9% след 6.2% през юни.

Инфлацията на потребителските цени на годишна база е нараснала с 1.5%. Ако се изключат цените на горивата и храните, инфлацията е нараствала с темп от 1.4%.

Продажбите на автомобили през юли достигат 11.6 млн. броя. Това е повече от 11.2 млн. продадени коли през юли, но е далеч под историческите средни значения. Автомобилният сектор продължава да е в стагнация, а перспективите за второто полугодие са „консервативни“. Bloomberg